Línia

La millor manera d’aprendre programació és escrivint els teus propis programes. Començarem fent el programa més curt possible utilitzant Processing. Serà un programa per dibuixar una línia que t’ajudarà a entendre com funciona la programació.

Obre l’IDE i clica la icona  per crear un nou programa. Això et mostrarà un nou programa buit. Escriu el següent codi:

line(0, 0, 100, 100);

 

Només utilitzem una única ordre aquí:

  • line(x1, y1, x2, y2): Dibuixa una línia des de la coordenada (x1,y1) fins la (x2,y2). En aquest exemple: des de (0,0) (cantonada superior esquerra) fins (100,100) (cantonada inferior dreta), ja que la finestra és de 100×100 píxels.

També necessites saber el següent:

  • Has d’acabar cada línia de codi amb punt i coma: ‘;’. Si te n’oblides, el codi no podrà ser compilat ni executat.
  • Per defecte, les finestres de Processing són de 100×100 píxels amb un fons gris. El color per dibuixar és el negre. Evidentment, però, tot això es pot canviar.

Escriguem un programa que dibuixi dues línies de diferents colors sobre un fons blanc:

background(255);
line(0, 0, 100, 100);
stroke(0, 0, 255);
line(0, 100, 100, 0);
  • background(gray): Estableix el color de fons des de 0 (negre) fins a 255 (blanc). També pots utilitzar backround(red, green, blue) per establir el color que tu vulguis.
  • stroke(red, green, blue): Estableix el color de la línia. Cada valor de color pot ser des de 0 fins a 255. En aquest cas, la línia és de color blau, ja que red=0, green=0 i blue=255.

Quan executis el programa, el que hauries de veure a la pantalla és:

Els teus programes s’executaran sempre de dalt a baix línia per línia. Aquest programa comença establint el blanc com a color de fons. Després, dibuixa la línia negra com en l’exemple anterior, des de la coordenada (0,0) fins la (100,100). En tercer lloc, estableix el blau com a color de línia, just abans de dibuixar aquesta segona línia des de la (0,100) (cantonada inferior esquerra) fins la (100,0) (cantonada superior dreta).

 No oblidis guardar el teu programa al disc dur o en una memòria USB si vols endur-te’l a casa.

Continua experimentant!

  • Afegeix més línies de diferents colors i canvia el color de fons.
  • Canvia la seqüència del programa. Què passa si, per exemple, modifiques el color de fons al final?