Processing

pde-128

Els codis de programació són ordres comprensibles pels humans. El codi es transforma en els programes que entenen els ordinadors. En realitat, els ordinadors només entenen zeros i uns, per la qual cosa necessitem una manera de traduir el nostre codi humà al codi dels ordinadors. Per aquest motiu, escrivim el codi en un editor de text amb propietats especials. Aquest editor és el software de desenvolupament anomenat Entorn de Desenvolupament Integrat, abreujat IDE per les seves sigles en anglès (Integrated Development Environment), que és capaç de traduir el codi al llenguatge màquina. Quan l’IDE transforma el nostre codi al llenguatge màquina, ho anomenem compilar.

Tos els ordinadors, smartphones, servidors d’Internet, ascensors, forns… –és a dir, actualment, qualsevol dispositiu amb intel·ligència digital– tenen distintes capacitats i, per tant, requereixen un llenguatge màquina una mica diferent de la resta. Existeix un llenguatge de programació anomenat Java que, un cop compilat, pot ser utilitzat fàcilment en diferents dispositius. Hi ha moltes maneres diferents de programar en Java IDE, però nosaltres ens centrarem en l’ús de Processing.

Processing és codi obert i software lliure; això vol dir que es pot descarregar d’Internet, instal·lar-lo gratuïtament i modificar el seu codi. Processing funciona en qualsevol tipus d’ordinador de sobretaula o portàtil amb els sistemes operatius: Windows, Mac OSX i Linux.

L’IDE de Processing és molt senzill. Hi ha una barra d’eines que pots utilitzar per:
 Executar un programa
 Aturar un programa
 Crear un nou programa
 Obrir un programa
 Emmagatzemar el programa al disc dur de l’ordinador
 Exportar el programa

Processing crea programes que s’executen directament dins el teu ordinador. També els pots exportar i enviar-los als ordinadors d’altres persones. Un cop exportats en codi màquina, els programes s’anomenen aplicacions. Pots exportar el mateix programa perquè s’executi en un ordinador, un telèfon o un web.

Per fer els teus programes només necessites saber com s’utilitza un teclat i com funciona la pantalla de l’ordinador. Això et serà útil quan escriguis els teus propis programes interactius.