Servo de gir continu

El servo continu té el mateix aspecte que un servo estàndard, però és capaç de girar contínuament com un motor normal. No és possible controlar quin angle està assenyalant, però pots especificar la rapidesa amb què vols que giri i en quina direcció ho ha de fer.

Materials

  • 1 placa Arduino U
  • 1 Shield Bàsica Educativa
  • 1 servo continu

Instruccions

  1. Connecta el servo al port D9.

Obre Arxiu -> Exemples -> BasicEducationShield -> Help -> ServoContinu a l’Arduino IDE.

/*  ContinuousServo
*/

#include <BasicEducationShield.h>
#include <Servo.h>
Servo me;

void setup(){
me.attach(9);
}

void loop(){
//Make the servo rotate in speed 120.
me.write(120);

}

Aquest programa farà que el servo giri a una velocitat de 120. Pots utilitzar una velocitat entre 0 i 180. 180 és la velocitat més ràpida en una direcció i 0 la més ràpida també, però en la direcció oposada. 90 hauria de deixar-lo aturat. Aquest valor no és exacte i pot variar d’un servo a un altre, motiu pel qual l’hauràs de calibrar.

No funciona?

  1. Assegura’t d’haver connectat el servo al mateix Pin que el que has utilitzat al codi.