Robots

Aquesta setmana construirem robots. Fareu grups i construireu diferents màquines a partir de motors. La funció bàsica d’aquests motors és molt senzilla, però veuràs que, segons com els utilitzis, pots animar els elements de maneres molt diferents. Cada grup farà el seu propi robot i al final de la setmana l’ensenyareu a la resta de la classe.

Primer de tot començarem amb una introducció als diferents tipus de motors que existeixen i veurem alguns exemples de com utilitzar-los.