Què és Arduino?

Les plaques Arduino són petits ordinadors amb els quals pots llegir informació de diferents sensors, així com controlar llums, motors i moltes altres coses. La gran majoria dels sistemes que ens envolten són ordinadors de diferents mides. Els ordinadors no necessiten tenir teclat ni pantalla. Hi ha ordinadors al microones de la cuina, dins els ascensors per detectar quin botó prems i, als cotxes, hi ha més de 70 ordinadors semblants a Arduino… hi ha ordinadors per tot arreu.

Com que Arduino, a diferència de l’ordinador que utilitzes normalment, no té pantalla ni teclat, es necessita un programa extern executat en un altre ordinador per poder escriure programes per la placa Arduino. Aquest software és el que anomenem Arduino IDE. IDE significa “Integrated Development Environment” (Entorn de Desenvolupament Integrat), i és un terme comú per referir-nos a aquest tipus de desenvolupament de software. Escrius el teu programa a l’IDE, el carregues a l’Arduino i el programa s’executa a la placa.

L’IDE d’Arduino és molt clar i semblant a Processing. Hi ha una senzilla barra d’eines que pots utilitzar per:

 •  Verificar si el teu programa funcionarà.
 •  Carregar el programa a la placa d’Arduino.
 •  Crear un programa nou.
 •  Obrir un programa.
 •  Guardar el programa al disc dur de l’ordinador.
 •  (a la part dreta de la barra d’eines es troba el Monitor Serial) Obrir una finestra de comunicació amb la placa Arduino.

Les plaques Arduino es connecten al teu ordinador utilitzant un cable USB, com qualsevol altre perifèric, com la impressora, el teclat o fins i tot un comandament de videojocs. Arduino necessita estar connectat a l’ordinador a través del cable USB per carregar un programa. El cable USB serveix també per a subministrar energia a la placa, però també la pots alimentar utilitzant una font d’energia externa, com una bateria o un transformador adient.

Quan programis el teu Arduino, t’hauràs d’assegurar que l’IDE està configurat correctament per a la placa que estàs utilitzant. Comprova-ho al menú ‘Eines → Port Serial’ per veure que el port està configurat correctament, i a ‘Eines → Targeta’ per comprovar que està assignat ‘Arduino U’.

Nota: per saber a quin Port Serial està connectat al teu Arduino, segueix aquests passos:
 1. Desconnecta Arduino de l’ordinador.
 2. Comprova ‘Eines → Port Serial’ per veure si està disponible.
 3. Connecta Arduino a l’ordinador.
 4. Entra altra vegada a ‘Eines → Port Serial’ i veuràs un port nou: aquest és el teu Arduino.
 5. Selecciona aquest port.