Compta en binari

El sistema decimal, el més utilitzat pels éssers humans, té un total de 10 símbols per representar els números: del 0 al 9. Combinant-los, podem representar qualsevol número: 13, 648, 2015, etc. De la mateixa manera, com dèiem, qualsevol cosa a l’univers pot ser representada per uns i zeros. Només es necessita un sistema per combinar-los.

Imagina quatre interruptors que poden estar encesos o apagats. Cada interruptor té el seu propi valor: ’8′, ’4′, ’2′ i ’1′. Quan tots estan apagats, representen ’0′ – 0000. Per representar el número u, simplement encenem l’interruptor ’1′ – 0001. Per representar el número dos, encenem l’interruptor del ’2′ – 0010. Ara pensa detingudament en la següent pregunta: com puc representar el número tres? N’hi ha prou amb encendre l’interruptor de l’1 i el del ’2′ – 0011, ja que 2 més 1 són 3.

Comences a entendre el funcionament que hi ha rere el sistema binari? Intentem obtenir el número set. Encenem els interruptors ’4′, ’2′ i ’1′ – 0111. I pel número 11? Encenem els interruptors ’8′, ’2′ i ’1′ – 1011.

Observa la següent taula per entendre’n encara millor el funcionament: