Multímetre

Un multímetre és un instrument utilitzat per mesurar el corrent, el voltatge i la resistència. Pots continuar llegint sobre la relació entre elles a la referència de les resistències. Ara veurem tres exemples de com i quan utilitzar el multímetre.

El multímetre es compon d’una pantalla de dades, un indicador per seleccionar el tipus de medició i dos cables amb terminals amb punta metàl·lica que s’utilitzen per tocar les parts que es desitja verificar. El cable negre, por norma, sempre ha d’estar endollat a la ranura marcada com a “COM” (de l’anglès, common, comú). Als tres exemples que trobaràs a continuació, el cable vermell ha d’estar connectat a la ranura marcada com a “V” (voltatge).

Continuïtat

Quan posem a prova la continuïtat, és a dir, si el corrent flueix a través d’un circuit, el que volem és assegurar-nos que el cable que utilitzarem està intacte o que no hi ha curtcircuits.

Materials

 • 1 Multímetre
 • 1 cable

Instruccions

 1. Gira l’indicador fins a la icona de so.
 2. Agafa els dos terminals i fes que les seves puntes es toquin. Sentiràs un xiulet que significa que hi ha un circuit tancat.
 3. Agafa un cable i els dos terminals del multímetre. Col·loca les puntes dels terminals a cadascun dels extrems del cable. El més probable és que el multímetre emeti un xiulet: si no és així significa que el cable està trencat.


Si has soldat un circuit però per alguna raó no rutlla, és un bon començament per fer proves de funcionament. Quan revisis totes les soldadures, assegura’t que el circuit està tancat com cal i que, per tant, no hi ha connexions o no han de ser-hi.

Resistència

Si no recordes de memòria el codi de colors de les resistències, les pots mesurar amb el multímetre.

Materials

 • 1 Multímetre
 • 1 Resistència de qualsevol valor

Instruccions

 1. Gira l’indicador del multímetre fins a la ranura marcada amb el signe Ohm. Pots començar girant-lo al valor més baix, que és de 200 ohm. Aquest valor significa que podem mesurar una resistència de fins a 200 ohm.
 2. Toca els extrems de la resistència amb les puntes dels terminals del multímetre. Si la pantalla mostra “0.L”, significa que la resistència és major que el valor que el multímetre ha establert per fer la comprovació.
 3. Gira l’indicador al següent nivell, fins que puguis llegir un número a la pantalla. Si l’indicador està a “20k” i a la pantalla diu “10.0″, significa que la resistència és de 10k ohm.

Voltatge

En aquest exemple et mostrarem com mesurar el voltatge mitjançant un potenciòmetre. El potenciòmetre que utilitzarem té un rang de 0V a 5V.

Materials

 • 1 Multímetre
 • 1 Arduino U
 • 1 Shield Bàsica Educativa
 • 1 Potenciòmetre
 • 2 cables

Instruccions

 1. Connecta el potenciòmetre a GND i a 5V a la breadboard de la Shield Educativa.
 2. Connecta l’Arduino a l’ordinador.
 3. Gira l’indicador del multímetre a “20″ a la banda “V” DC. Això significa que podem mesurar un voltatge de fins a 20 V.
 4. Toca el Pin de GND del potenciòmetre amb el cable negre del multímetre i el Pin del mig del potenciòmetre amb el cable vermell.
 5. Gira el potenciòmetre per veure els canvis de voltatge.