IR Array

L’IR Array consta de 3 sensors IR (Infra Rojos). Si t’hi fixes, veuràs que cada sensor té dos “punts”, un de blau i un de negre. El blau és el LED IR i el negre és el veritable sensor IR. Quan es connecta a l’alimentació el LED IR, emet llum infraroja. No la pots veure directament, però si tens una càmera digital (com la del telèfon mòbil) i l’enfoques al LED IR, la podràs veure clarament.

Quan acostes els sensors a una superfície blanca, aquesta reflectirà gran part de la llum que emet el LED IR i que serà detectada pel sensor IR. Si, contràriament, l’acostes a una superfície negre, absorbirà la llum i molt poca serà reflectida i, per tant, detectada. Així és com es pot distingir entre el blanc i el negre.

Materials

  • 1 IR Array
  • 5 cables

Instruccions

  1. Connecta IR1 a A1, IR2 a A2 i IR3 a A3. Connecta l’IRArray a GND i 5V segons la il·lustració.

Codi

Pots trobar el codi a Arxiu -> Exemples -> BasicEducationShield-> Ayuda-> IRArray

Puja el codi i obre el monitor Serial. El valor de cada sensor es mostrarà aquí. Quan enfoquis l’IR Array cap a una superfície blanca, tots els sensors hauran de donar un valor de 400. Quan l’enfoquis cap a una superfície negra, ha de baixar fins aproximadament 330. Assegura’t que has connectat tots els Pins del sensor correctament, alternant entre blanc i negre davant de cada sensor. Per exemple, si mous l’IR1 de blanc a negre, però només canvia el valor de l’IR2, necessites o bé canviar els Pins Analògics del codi, o bé canviar les connexions als Pins analògics a l’Arduino.