Sensor ultrasònic

Un sensor ultrasònic o detector de proximitat s’utilitza per detectar la distància amb l’objecte més proper que hi ha davant del sensor. Es fa servir l’ultrasò, que és un so amb una freqüència més alta que la que podem sentir els humans. Com probablement ja saps, el so viatge per l’espai i es pot reflectir a les superfícies tot creant un eco. Aquest eco és allò que utilitza el sensor per calcular la distància. Els sensors envien una ràfega d’ultrasò i esperen l’eco. En saber la velocitat del so i el temps entre l’explosió i la detecció, es pot calcular la distància.
Com menys temps passi fins a detectar l’eco, més a prop estarà l’objecte.

Materials

  • 1 placa Arduino U
  • 1 Shield Bàsica Educativa
  • 1 Ultrasonic sensor
  • 4 jumper wires

Instruccions

  1. Connecta VCC a 5V, Trig al Pin digital 11, Echo al Pin digital 12 i GND a “ground”, com indica la següent il·lustració.


Obre Arxiu > Exemple>Basic EducationShield>Help>UltrasonicSensor.

Puja el codi i obre el monitor serial. Col·loca la teva mà davant del sensor: els números que apareixen al monitor serial t’indicaran la distància en centímetres entre la teva mà i el sensor.