Sensor Tilt

L’interruptor Tilt és un component que detecta si està vertical o inclinat.

Materials

  • 1 placa Arduino U
  • 1 Shield Bàsica Educativa
  • 1 interruptor Tilt TinkerKit
  • 1 cable TinkerKit

Instruccions

  1. Connecta l’interruptor Tilt al cable TinkerKit.
  2. Connecta l’altre extrem del cable al port analògic TinkerKit A1 a la Shield.

Obre l’IDE de l’Arduino al programa Arxiu -> Exemples -> BasicEducationShield -> Help -> TiltSwitch

/*
TiltSwitch
*/#include <BasicEducationShield.h>TiltSwitch me=TiltSwitch(10);void setup(){
Serial.begin(9600);//Initialize the component. Must be called.
me.begin();
}
void loop(){
Serial.println("Please tilt...");//Wait until the tilt switch is tilted.
Serial.println(me.pressed());
}

Puja el codi, obre el monitor serial, i col·loca el sensor de manera vertical. Inclina’l quan vegis “Per favor, inclina’l”. Hauries de veure que apareix “1”.

Nota: L’interruptor Tilt només té 2 estats, vertical o horitzontal. No detecta si està del revés, ni mesura l’angle d’inclinació, així que comprova que estigui adaptat al teu projecte.

No funciona?

  1. Comprova que has connectat el sensor al mateix Pin que el que has utilitzat al codi.