Player

Player usa la llibreria SD d’Arduino per llegir fitxers wav de la tarjeta micro SD i reproduir-los.

Materials

 • 1 placa Arduino U
 • 1 Shield Educació Bàsica
 • 1 tarjeta microSD
 • 1 altaveu de paper (no piezo elèctric)

Instruccions

 1. Grava un arxiu de so i guarda’l com a “o.wav”. Mira la referència Preparar so wav o utilitza la mostra enregistrada.
 2. Desa’l al directori arrel de la targeta SD.
 3. Insereix la targeta SD a la ranura SD de la Shield.
 4. Connecta l’altaveu a la sortida d’àudio de la Shield.
 5. Obre l’IDE de l’Arduino Arxiu -> Exemples -> BasicEducationShield-> Help -> Player.

No funciona?

 1. Comprova que l’altaveu estigui connectat del tot.
 2. Obre el monitor serial. Si l’arxiu no es pot obrir, formateja a targeta SD en format FAT i prova-ho novament. Si estàs usant la teva pròpia gravació, comprova que estigui en el format adequat.