Breadboard

La Breadboard o placa d’entrenament és una peça de plàstic que va subjectada a la part superior de la Shield Bàsica Educativa. En alguns exemples, vindrà separada. S’assembla una mica al pa (bread en anglès) i s’utilitza per poder fer circuits de manera senzilla.

Tal i com pots observar a la il·lustració, cada línia de forats està connectada entre si. Aquesta característica la pots utilitzar per connectar diferents components, mitjançant la connexió a les diverses línies de la placa d’entrenament i als Pins que haurien d’estar connectats entre si a la mateixa línia. També pots usar cables a mode de ponts per tal de connectar dues línies entre si.