Botó

Un botó és un INPUT (entrada) digital. Això vol dir que té dos estats: o bé HIGH (5V) o LOW (0V). Quan connectes un botó a la teva placa Arduino pots llegir aquests valors com a 1 o 0.

Materials

 • 1 placa Arduino U
 • 1 Shield Bàsica Educativa
 • 1 botó TinkerKit
 • 1 cable TinkerKit

O també pots usar:

 • 1 botó
 • 1 resistència 10KOhm
 • 3 cables

Instruccions

 1. Connecta el botó TinkerKit al cable TinkerKit. Connecta l’altre extrem del cable a D9 o D10.

  O, per a la segona alternativa:

 2. Connecta el botó a través del pont de la breadboard.
  Connecta un Pin del botó a qualsevol Pin digital. Aquí usem el Pin digital 5. Connecta la mateixa clavilla a una resistència de 10KOhm i la resistència a GND. Connecta l’altre extrem del botó a 5V.Ara, per provar el botó, obre l’IDE de l’Arduino  Arxiu -> Exemples -> BasicEducationShield -> Help -> Button.

Perquè el botó funcioni, has d’assegurar-te que el teu programa està llegint des del Pin digital on has connectat el botó. Si estàs usant un botó TinkerKit, és o bé 9 o bé 10. Has de canviar el número indicat a la línia de Button me = Button(9, HIGH) al número de Pin on estigui connectat el botó.

Obre el monitor serial i segueix les instruccions indicades per veure si funciona. Cada vegada que executis una instrucció, el monitor serial imprimirà “1”.

No funciona?

 1. En primer lloc, comprova que les connexions entre botons, cable i placa són correctes.
 2. Si estàs usant un botó normal, generalment ve amb 4 Pins. Estan separats en dos grups: els dos Pins que estan acarats, estan connectats entre sí. Caldrà que comprovis que els pins que estan connectats junts estiguin a cadascun dels diferents costats de la breadboard separats pel seu eix central.
 3. Si estàs usant un botó TinkerKit, hi ha un petit LED a la part superior del botó que s’il·lumina quan el botó està connectat. Si estàs segur que està connectat correctament i el LED encara no s’encén, probablement estigui trencat el botó.
 4. Confirma que el programa estigui llegint des del Pin digital dret. Intenta canviar el número a la línia de Button me = Button(9, HIGH).